פריט ידע פיתוח וניהול שותפויות בין כפרי נוער ופנימיות לבין הפילנתרופיה

פריט ידע פיתוח וניהול שותפויות בין כפרי נוער ופנימיות לבין הפילנתרופיה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מעבר לפרק היסודות מעבר לפרק סימני הדרך מעבר לפרק הכלים

המדריך לפיתוח וניהול שותפויות בין כפרי נוער ופנימיות לבין הפילנתרופיה הוא תוצר של שיתוף פעולה בין הפורום הציבורי-כפרי הנוער והפנימיות בישראל ובין שיתופים. מדריך זה מצטרף למדריכים הקודמים שהפיק הפורום הציבורי, העוסקים בשותפויות עם עמותות, רשויות מקומיות ועסקים.

כתיבה: רונית סגלמן, ד”ר מיכל רום, מירי יעקובי הורוביץ

ייעוץ: עינת רייך, ענת נחמיה-לביא, נטע לי ורבר מסנז’ניק