פריט ידע איך לשמר שותפות Stewardship?

פריט ידע איך לשמר שותפות Stewardship?

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

Tool.svg כלי מס׳ 6

איך לשמר שותפות (Stewardship)?

נתחיל מהסוף... כפי שכבר הבנת, שותפות עם הפילנתרופיה אינה מסתכמת בקבלת התחייבות לתרומה חד פעמית. שותפות במהותה מבקשת לבסס יחסים של מעורבות משמעותית בחיי הכפר/פנימייה ובעתיד הילדים לאורך שנים. לפיכך, קבלת ההתחייבות לתרומה, היא רק ציון דרך משמעותי בהתפתחות מוצלחת של היחסים. למעשה, עם קבלת ההתחייבות לתרומה, קבלת על עצמך מחויבות גדולה לביצוע התוכנית שאותה הצעת והתחייבת לבצע, הן בשם הכפר/פנימייה שלך והן בשם נותן התרומה. לכן, לאורך כל הדרך, נסה לזכור מה הייתה כוונת התורם, מה היה המניע שחיבר יחד את השותף, את החזון, ואת התכנית שלשמה קבלת את התרומה, והיה נאמן להם.

שימור השותפות מתבטא בשני רבדים משמעותיים במקביל: הרובד הפורמלי והרובד הלא פורמלי. חשוב מאד להקפיד כי בשניהם אתה שומר נאמנות לתורם ולכוונותיו, כפי שיתואר להלן:

הרובד הפורמלי

 1. זכויות התורם:
  1. קיים הבטחות - הקפד לבצע מה שהבטחת בהתאם לחוזה ביניכם. זכור כי חובתך הראשונית היא לבצע את חוזה התרומה כשפתו ולשונו.
  2. "נתינת שם" (naming right) - עשה זאת ככתוב בחוזה ולשביעות רצונו המלאה. הקפד לכבד את מעמד "נתינת השם" בטקס מכובד שמבטא את משמעות ההישג לכפר/פנימייה וליושביו/ה.
  3. חשיפה תקשורתית ויחסי ציבור - יש לשים לב לרגישויות וגם לציפיות שיש לשותף הפילנתרופי שלך בנושאי חשיפה תקשורתית ופרסום. גם כאן, כדאי מאד לתאם ציפיות בנושא מראש.
 2. דיווח בהתקדמות - הקפד לשלוח דו"חות ביצוע תקופתיים המראים את ההתקדמות בביצוע התוכנית בכלל, ובהשוואה להצעה לשותפות הנמצאת בבסיס ההסכמה לתרומה בפרט. שמור על דיווח מילולי וכספי שקוף, קצר, בהיר וממוקד תוצאות.
 3. אפשרות לשילוב פורמאלי במוסדות הכפר/הפנימייה - ראוי לבחון יחד עם השותף את האפשרות שהוא או מישהו מטעמו יצטרף לוועד המנהל או להנהלה הציבורית של הכפר/פנימייה. דבר זה, אם קורה, מעיד על התפתחות בשותפות ועל העמקת רמת המעורבות והמחויבות של השותף הפילנתרופי כלפי הכפר/פנימייה.

הרובד הלא פורמלי - הערך המוסף

 1. שמירת קשר - כמו שהיית שומר על קשר עם כל שותף לדרך כך גם כאן: דווח על קשיים, חסמים וצורך בהכנסת שינויים. רעיונות מקוריים עשויים להגיע מצד השותף המעורב, גם אם נוער וילדים בסיכון אינו תחום עיסוקם המקצועי. שתף גם בשמחות, בהצלחות ובהישגים. מה שמשמח אותך, את הצוות שלך, ואת הילדים - ישמח גם אותו.
 2. ביקורים - שאף לביקורים הדדיים (שלך אצלו / שלו אצלך) לפחות פעמיים בשנה בהתאם ליכולת שלו.
 3. העמקת ההבנה - קראת מאמר מעניין רלוונטי לתחום בו עוסקת השותפות? חל שינוי במדיניות הציבורית ביחס לכפרי נוער/פנימיות או השמה חוץ ביתית? - שתף את השותף בכל מידע שיש לו רלוונטיות לשותפות ביניכם. ככל שתגדל הבנתו של שותפך את אתגריך ואת עולמך - כך יגדל הסיכוי להעמקת השותפות ולהרחבתה.