פריט ידע חיבור חזון ומשמעות

פריט ידע חיבור חזון ומשמעות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

לפני הכל, פילנתרופים רוצים להשפיע על העולם באמצעות השקעה ומעורבות במיזמים ובארגונים שונים, שנוגעים בסוגיות החשובות להם. זו היא נקודת המוצא שאנו מציעים לאמץ בדרך להבנת עולם הפילנתרופיה, וחשיבותה מכרעת.

בהקשר זה חשוב להבין את ההבדל בין "תרומה" ל"השפעה": בעוד שתרומה עוסקת בעשיית "טוב", ההשפעה אינה מסתפקת בכך ומבקשת גם תוצאה, כלומר שינוי חברתי שיטתי שנוצר מתוך עשיית ה"טוב".

המעבר שהתרחש בעולם הפילנתרופיה מ"שיח של תרומה" ל"שיח של השפעה", הביא לכך שתמיכתם של פילנתרופים במיזמים ובפעולות של ארגונים חברתיים ואחרים, מתורגמת כיום, הלכה למעשה, לרצון במעורבות גבוהה מצדם: פילנתרופים רואים עצמם שותפים מלאים, והם מצפים בהתאם לשקיפות מלאה. הם רוצים להבין את הקשר בין התכניות שאותן הם מתבקשים לממן, לבין השינוי החברתי או החזון שתכניות אלו אמורות להשיג. הם מצפים למהלכים שיאפשרו את מינוף ההשקעה, ובהתאם לכך מבקשים לראות הצעות לפעילויות שמוצגות כתכניות עסקיות, הכוללות מעקב מתמשך אחר תוצאות מדידות. באופן כללי ניתן לומר כי פילנתרופים מחפשים סימנים לניהול טוב המעיד על איתנות פיננסית, יכולות פיתוח משאבים ואחריות ניהולית. זו למשל אחת הסיבות לכך שהם מבקשים לעיתים להכיר לא רק את מי שעומד בראש הארגון, אלא גם את הצוות הבכיר המסייע לו לבצע את המשימה.

לאור כל זאת, חשוב במיוחד להבין כי לכל פילנתרופ יש נושאים שקרובים לליבו וערכים שהוא מוקיר במיוחד. לפעמים זהו זיהוי מוצהר וידוע ולפעמים הוא סמוי מן העין, אבל כך או כך, בסיס הפילנתרופיה העכשווית טמון ברצון להשפיע במקומות שנחשבים עבור הפילנתרופ בעלי ערך, משמעות וחשיבות. לא אחת יהיו אלה מקומות וערכים שנובעים מסיפור חייו וחיי משפחתו. בה בעת יהיו מקומות וערכים אחרים שאליהם הוא יתחבר פחות.

בין אם ערכיו והנושאים הקרובים לליבו של הפילנתרופ כתובים ומוצהרים או שלא, הם מהווים את תמצית חזונו. חשוב מאד להכיר את החזון הזה על כל מרכיביו, ולבחון אותו לעומק כאשר מבקשים להציע שותפות פילנתרופית. רק כאשר מתאפשר חיבור ברמת החזון, תוכל להיווצר שותפות בעלת ערך.

עם זאת, חשוב לומר כי פילנתרופים מצויים בשלבים שונים של בירור חזון ועל כן בעוד לפילנתרופ אחד קיים חזון ברור ומגובש, ייתכן ותפגוש פילנתרופ הנמצא בשלבי בירור החזון. פגישה עם פילנתרופ מצוי בשלב זה עשויה לחשוף אותו לערכים שידברו אליו, לסייע לו בעיצוב חזונו, ומתוך כך לאפשר בסיס רחב במיוחד לשותפות אתו.

לקריאה נוספת ראו בפרק ״סימני דרך״ תחת הסימן "תמונת חזון".