פריט ידע איך למדוד/להעריך את הצלחת השותפות?

פריט ידע איך למדוד/להעריך את הצלחת השותפות?

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

Tool.svg כלי מס׳ 7

איך למדוד/להעריך את הצלחת השותפות?

נתחיל מהסוף... מקובל למדוד את ההצלחה בכסף ובהגדלת משאבים ונכסים, אבל זוהי ראיה צרה שאינה משקפת באופן מלא גם את העשייה המשמעותית והאמיתית. בחינה רחבה יותר של מדדים תאפשר להעריך את טיב היחסים והשותפות לטווח ארוך באופן שיעודד יותר מאשר תרומת כסף שהיא פעילות שיש לה נקודת התחלה וסוף. בכדי לבחון את נקודות ההצלחה והכשל, ובכדי לראות לטווח ארוך, מומלץ אם כן לבחון מגוון של היבטים שייצרו תמונה מלאה של פיתוח המשאבים. להלן מספר שאלות מנחות שיאפשרו לערוך בדיקה רחבה של הצלחת השותפות.

שאלה 1: מי בודק?

הבדיקה היא משימת על שהביצוע שלה הוא של מנהל הכפר/הפנימייה ומפתח המשאבים, אך מנהל המשאבים הוא זה שאחראי על מדידת ההצלחה.

שאלה 2: מתי בודקים?

לפחות פעם בשנה, מומלץ פעמיים בשנה.

שאלה 3: מה בודקים?

פרמטרים כמותיים:

 • מספר השותפים הפוטנציאלים - האם ובכמה הצלחת להגדיל את מספר השותפים הפוטנציאלים בכל שנה?
 • מספר השותפים המחויבים החדשים - האם ובכמה הצלחת להגדיל את מספר השותפים המחויבים בפועל (שביצעו תרומה או מעורבות הלכה למעשה)?
 • מספר השותפים המחויבים הוותיקים - כמה שותפים מחויבים ותיקים לפרויקט אחד
  • חידשו את משך התרומה
  • נתנו תרומה לפרויקט נוסף
 • כמות הכסף - כמה משאבים הצלחת לגייס מכל המקורות?

שאלות סובייקטיביות - איכותניות

בכדי לוודא שאתה מממש את מלוא הפוטנציאל של היחסים עם השותף הפילנתרופי, מומלץ לבחון גם את טיב היחסים ביניכם באמצעות השאלות הבאות:

 • האם אתה מרגיש שמצאת שותף? מישהו לחשוב ולהתייעץ אתו, לא רק "מקור לכסף".
 • האם אתה חושב שהשותף שלך למד ופיתח את מידת ההבנה שלו בתחום הילדים והנוער בסיכון בישראל בזכותך?
 • האם אתה מתרשם שהשותף עובר חוויה פילנתרופית משמעותית ומעצימה?
 • האם אתה וגם הוא מבינים לעומק מה השותפות שלו מחוללת? כיצד היא משפיעה ותורמת?
 • האם השותף מפעיל רשתות נוספות לטובת התחום שבו אתה נמצא?
 • האם השותף הרחיב את היקף התרומה לתחום?